Wat is analytisch vermogen?

Analytische vaardigheden verwijzen naar het vermogen om informatie te verzamelen en te analyseren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Werknemers die over deze vaardigheden beschikken, kunnen helpen bij het oplossen van de problemen van een bedrijf en het verbeteren van de algehele productiviteit en het succes.

Leer meer over analytische vaardigheden en hoe ze werken.

Wat is analytisch vermogen nou precies?

Analytische vermogen is een brede reeks professionele kwaliteiten, waaronder het vermogen om kritisch te denken, gegevens te analyseren, moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Deze belangrijke vaardigheden hebben allemaal betrekking op het opnemen van nieuwe informatie en het mentaal verwerken ervan op een productieve manier.

Werkgevers zoeken naar werknemers met het vermogen om een probleem te onderzoeken en tijdig en efficiënt de ideale oplossing te vinden. De vaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen, wordt analytisch vermogen genoemd.

Je gebruikt analytisch vermogen bij het detecteren van patronen, brainstormen, observeren, interpreteren van gegevens, het integreren van nieuwe informatie, theoretiseren en het nemen van beslissingen op basis van de vele factoren en opties die beschikbaar zijn.

Oplossingen kunnen worden bereikt door duidelijke, methodische benaderingen of door meer creatieve technieken. Beide manieren om een probleem op te lossen vereisen analytische vaardigheden.

Hoe kan een bedrijf baat hebben waarbij een eigenaar of manager een sterk analytisch vermogen heeft?

 • Analytische vaardigheden vormen de fundamenten van een goede besluitvorming. Met analytische vermogen kunt u een situatie deconstrueren. Wanneer u in staat bent om een situatie te zien voor wat het werkelijk is en de factoren en alles dat betrokken is bij het te begrijpen, zult u een meer rationele benadering hebben in het vinden van een oplossing. U zult uiteindelijk de beslissingen nemen die het meest gunstig zijn voor het bedrijf.
 • Analytische vaardigheden zijn onderdeel van je leidinggevende vaardigheden. Om een volledig bedrijf analytisch vermogen creatief denken vaardighedente beheren of slechts een deel daarvan, moet u in staat zijn om complexe problemen te kunnen begrijpen en van daaruit voorspellen wat de beste zet kan zijn om het bedrijf vooruit te kunnen brengen. Analytische vaardigheden zijn met name nodig in marktanalyses, productontwikkeling, verkoop en marketing, en andere zakelijke functies die vragen om een goede planning.
 • Analytisch vermogen kunt u helpen evenwicht te brengen met objectiviteit. Als eigenaar van een bedrijf, zou u kunnen vertrouwen op uw gevoel op verschillende gelegenheden. Hoewel er niets mis mee is, moet het gevoel in evenwicht worden gebracht met logisch redeneren. En analytisch vermogen kan u daarbij helpen. Als u uw analytische vaardigheden laat over nemen zult u i.p.v. gevoelsmatige ingevingen beter in staat zijn om problemen en oplossingen te begrijpen die relevant zijn voor de situatie van het bedrijf.

Houd in gedachten dat analytisch vermogen een natuurlijke eigenschap van mensen is. Echter, slechts weinig hiervan nemen de tijd en moeite om deze vaardigheden aan te scherpen. Dus om een betere ondernemer of manager te worden, zal het verbeteren van uw analytische vaardigheden een prioriteit moeten zijn.

Andere belangrijke punten:

 • Snel de rode draad oppakken door een overzicht te maken van bij- en hoofdzaken.
 • Analyses van oorzaken en wat de gevolgen van problemen zijn. Op basis hiervan een behandelplan maken.
 • Kritisch kijken naar elementen van een probleem en daarop modellen toepassen.
 • Hoofd en -deelproblemen onderscheiden.
 • Informatie bij elkaar verzamelen over achtergrond en de oorzaken.
 • Na verzamelen gegevens verbanden leggen.
 • Het relatieve belang van de elementen bepalen
 • Een oorzaak opsporen
 • Passende oplossingen bedenken

Waarbij is analytisch vermogen het belangrijkst?

Communicatie

Het hebben van een sterk analytisch vermogen betekent niets als u uw analyse niet met anderen deelt. U moet op een effectieve manier communiceren die de patronen in de gegevens kan verklaren. Soms moet u mondeling informatie uitleggen in een vergadering of presentatie. Andere keren moet u een rapport schrijven. Daarom moet u zowel sterke schriftelijke als mondelinge communicatievaardigheden hebben. Dit geeft een aantal voordelen:

 • Verbetering van de groepsproductiviteit
 • Luisteren
 • Rapportage
 • Processen stroomlijnen
 • Samenspel
 • Verbale communicatie
 • Geschreven communicatie

Creativiteit

Analyses vereisen vaak een creatief oog om trends in de gegevens te herkennen die anderen mogelijk niet vinden. Creativiteit is ook belangrijk als het gaat om het oplossen van problemen. Medewerkers moeten vaak ‘out-of-the-box’ denken om met effectieve oplossingen voor complexe problemen te komen. Dit geeft een aantal voordelen:

 • Budgettering
 • Samenwerken
 • Planning
 • Modelleren
 • Probleemoplossingen
 • Strategische planning
 • Synthetiseren

Kritisch denken

Kritisch denken is noodzakelijk om sterke analytische vaardigheden te hebben. Kritisch denken verwijst naar het evalueren van informatie en vervolgens een beslissing nemen op basis van uw bevindingen. Kritisch denken is wat een medewerker helpt bij het nemen van beslissingen die helpen bij het oplossen van problemen voor het bedrijf.
Dit geeft een aantal voordelen bij:

 • Auditing
 • Benchmarking
 • Grote hoeveelheden data
 • Business intelligence
 • Berekeningen
 • Vergelijkingen
 • Correlaties
 • Besluitvorming
 • Diagnose
 • Evalueren
 • Kostenbesparingen identificeren
 • Logisch denken
 • prioritering
 • Redenering
 • Risicobeoordeling
 • Probleemoplossingen

Gegevensanalyse

Wat uw carrière ook is, goed zijn in analyses betekent dat u een grote hoeveelheid gegevens kunt onderzoeken en trends in die gegevens kunt vinden. U moet verder gaan dan alleen informatie lezen en deze begrijpen, er zullen patronen gevonden moeten worden. Dit geeft een aantal voordelen bij:

 • Bedrijfsanalyse
 • Kostenanalyse
 • Beschrijvende analyse
 • Financiële analyse
 • Beleidsanalyse
 • Voorspellende analyse
 • Voorgeschreven analyse
 • Koers-winstverhouding
 • Procesanalyse
 • Kwalitatieve analyse
 • Kwantitatieve analyse
 • Rendement op investering (ROI)
 • Sentimentele analyse
 • Sociale analyse
 • Statistische analyse
 • Gestructureerde data-analyse
 • SWOT-analyse
 • Technische Analyse
 • Vergelijkende analyse

Onderzoek

Vaak moet een medewerker eerst gegevens of informatie verzamelen voordat hij deze analyseert. U moet immers meer leren over een probleem voordat u het oplost. Daarom is een belangrijke analytische vaardigheid in staat om gegevens te verzamelen en een onderwerp te onderzoeken. Dit geeft een aantal voordelen bij:

 • Onderzoeken
 • Datamining
 • Gegevensverzameling
 • Prioriteiten stellen
 • Feiten registreren
 • Voorraad inventariseren
 • Controleren op nauwkeurigheid

Overige

 • Wat bedoelt men met ‘Mental agility‘? Het verwijst naar een persoon die vertrouwd is om problemen op een zorgvuldige manier te onderzoeken, complexiteit en een nieuwe verbinding kan leggen tussen allerlei dingen om ze vervolgens op een gemakkelijke wijze uit te leggen zodat iemand anders het ook kan begrijpen.
 • Een aantal psychologen van universiteiten uit Amerika hebben een bevinding gevonden tussen het gebruik van analytisch vermogen en sociaal vermogen. Er blijkt dat men door het gebruik van 1 de ander onderdrukt. Dit kwam terug in de MRI-beelden die zijn gemaakt.
Scroll naar boven