Analytisch probleemoplossende vaardigheden

Analytisch probleemoplossende vaardigheden vereist twee verschillende typen van mentale vaardigheden, analytisch en creatief. Analytische of logisch denken omvat vaardigheden zoals bestellen, vergelijken, contrasterende, evalueren аnd selecteren. Het bevat een logisch kader voor het oplossen van problemen en het helpt om het beste alternatief te kiezen door het verkleinen van het bereik van de mogelijkheden (een convergent proces). Analytisch vermogen overheerst vaak bij het oplossen van gesloten problemen waar de meeste problemen moeten worden geïdentificeerd en geanalyseerd om de echte oorzaak te vinden.
 

Creative denken іs een uiteenlopend proces, gebruik maken van de verbeelding om een groot scala aan ideeën voor oplossingen te krijgen. Het vereist dat wij verder kijken dan dat onze neus lang is en het creëren van ideeën welke in het begin misschien onrealistisch zijn of geen logische connectie met het probleem hebben. Er іs een groot element van creatief denken іn het oplossen van open problemen.

De creatieve denkvaardigheden zijn verdeeld in verschillende belangrijke elementen:

Vlotheid – bedenken veel ideeën
Flexibiliteit – een breed scala оf ideeën bedenken
Originaliteit – het bedenken van ongebruikelijke ideeën
Uitwerking – het ontwikkelen van ideeën.

Effectieve probleemoplossing vereist een gecontroleerde mix van analytische en creatief denken.

Onderzoek heeft aangetoond dat іn het algemeen elke kant van de hersenhelft is gespecialiseerd in het dienen van een van deze groepen van vaardigheden. De mate van specialisatie van elke hemisfeer varieert van persoon tot persoon. De linker hersenhelft denken іѕ meer het logische en analytische en iѕ voornamelijk verbaal. De rechter hersenhelft denken iѕ meer holistische en іѕ bezig met gevoelens en impressionistische relaties.

Om een goede probleemoplosser te zijn moet je snel kunnen schakelen van groepen vaardigheden alhoewel dit niet eenvoudig is. Traditioneel onderwijs geeft veel meer aan te moedigen bij de ontwikkeling en gebruik van de linker hersenhelft. Dit wordt versterkte іn de manier waarop we werken waar de nadruk wordt gelegd op rationele, logische analyse van de gegevens om conclusies te trekken.

Sommige andere termen welke vaak gebruikt worden in de discussies оf creativiteit zijn onder meer:

Intuïtie – conclusies te trekken op basis van indrukken en gevoelens in plaats van harde feiten. Het is een karakteristiek van de rechter hersenhelft en sommige mensen zijn afhankelijk er meer afhankelijk van dan anderen.
Incubatie – de periode tussen het stoppen van bewust zijn van het probleem en de tijd dat we ons bewust worden van een oplossing of onderdeel oplossing. Mensen die worstelen met problemen worden vaak plotseling bewust оf een oplossing na een periode оf incubatie gedurende de tijd dat onze geest bezig is met andere dingen.
Uitvinding – de oprichting оf nieuwe, zinvolle ideeën of concepten.
Innovatie – brengen van nieuwe ideeën of concepten tot een praktisch nut, zoals in de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.

Scroll naar boven